Asian Journal of atmospheric environment
Asian Journal of atmospheric environment Asian Journal of atmospheric environment
Asian Journal of atmospheric environment

Current Issue

Asian Journal of Atmospheric Environment - Vol. 13 , No. 4

3. p.249 Effect of Conventional Water Pretreatment Devices on Polar Compound Analysis
Joo-Yeon Lee, Trieu-Vuong Dinh, Dong-June Kim, In-Young Choi, Ji-Won Ahn, Shin-Young Park, Yoo-Jin Jung, Jo-Chun Kim
DOI: https://doi.org/10.5572/ajae.2019.13.4.249
Full text PDF PubReader ePub

5. p.266 Characteristics and Health Risks of Particulate Polycyclic Aromatic Hydrocarbons and Nitro-polycyclic Aromatic Hydrocarbons at Urban and Suburban Elementary Schools in Shanghai, China
Lulu Zhang, Takahiro Tokuda, Lu Yang, Quanyu Zhou, Xuan Zhang, Wanli Xing, Qing Wu, Zhijun Zhou, Renjie Chen, Takayuki Kameda, Akira Toriba, Kazuichi Hayakawa, Ning Tang
DOI: https://doi.org/10.5572/ajae.2019.13.4.266
Full text PDF PubReader ePub